Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 6
Năm 2022 : 262.218
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác an toàn trường học tháng 11 năm 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHÚ NHUẬN

 

Số:    03      /BC-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Nhuận, ngày 18 tháng 11  năm 2021

BÁO CÁO

Công tác an toàn trường học tháng 11 năm 2021

 
  

Thực hiện Công văn số 358/PGDĐT, ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho học sinh:, Trường THCS Phú Nhuận báo cáo một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

- Tổng số GVNV trong nhà trường: 25

- Số lớp: 08

- Tổng số học sinh: 285

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền trong tháng

            - Chuyên đề tuyên truyền: Xâm hại tình dục trẻ em.

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp kết hợp trong giờ chào cờ ở lớp của các chi đội và loa phát thanh của nhà trường trong giờ truy bài đầu giờ.

- Số buổi tuyên truyền: Thông qua họp chuyên đề, họp hội đồng; các tiết chào cờ đầu tuần ở các chi đội và các giờ truy bài đầu giờ trong tháng bằng loa phát thanh nhà trường; thông qua các tiết sinh hoạt lớp.

- Số người tham gia: CBGVNV: 25 và 285 học sinh

2. Kết quả thực hiện

a. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em ngay từ đầu tháng.

          - Hiệu trưởng đã tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường nhận thức được công tác phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường đã tạo được chuyển biến nhận thức trong đội ngũ và có trách nhiệm trong việc phòng chống và ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp xâm hại tình dục nào

      b. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội… nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Tăng cường tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em trong các đợt trọng điểm: Tháng hành động vì trẻ em, ngày Sức khoẻ thế giới,… 

- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục thực hiện trường học an toàn và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường.

- Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin, truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như thực hiện trang trí trường, lớp, tạo cảnh quan trường học bằng cây xanh,…

- Giáo viên phụ trách lớp đã phối hợp tốt Cha mẹ học sinh trong việc quản lý giờ học ở trường, ở nhà. Đầu năm học, khi tiếp nhận học sinh, giáo viên đã tìm hiểu hoàn cảnh của từng em  học sinh nhất là các em "cá biệt" và có kế hoạch, biện pháp giáo dục thích hợp trong mỗi tuần, mỗi tháng. Thường xuyên gần gũi, quan tâm học sinh cá biệt, dùng tình cảm chân thành giúp các em nhận ra hành vi đúng đúng cần nên làm.

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp tốt với Tổng phụ trách, Giáo viên bộ môn tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể

- Thực hiện tốt hộp thư “Điều em muốn nói” giúp các em giải bày những tâm tư, nguyện vọng đồng thời nắm bắt kịp thời những thay đổi có chiều hướng tiêu cực của HS, từ đó có biện pháp phối hợp CMHS phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục có thể xảy ra trong nhà trường.

c. Công tác bồi dưỡng, tập huấn

- Hiệu trưởng đã sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng tránh xâm hại tình dục học đường.

- Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, chống xâm phạm nhân phẩm và thân thể học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

- Tư vấn tâm lý cho học sinh, giáo dục học sinh sống thân thiện, hoà nhập với cộng đồng; ngăn ngừa những suy nghĩ tiêu cực, hành vi bột phát, quá khích, trầm cảm… dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. 

          III. KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP TIẾP THEO CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Khó khăn: Học sinh trên địa bàn xã đa số là con em dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình các em còn nhiều khó khăn nên bố mẹ các em mải lo làm kinh tế, do vậy việc nhắc nhở và quan tâm tới các em chưa được thường xuyên.

          - Giải pháp:

1. Đối với Ban giám hiệu:

-  Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức được công tác phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, mọi người ai cũng phải có trách nhiệm phòng chống và ngăn chặn. Mỗi thầy cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng cho các em noi theo, sự tận tụy, yêu thương chân thành của người thầy sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của các em với mọi người xung quanh.

-  Hiệu trưởng tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhất là lực lượng công an trên địa bàn để nắm tình hình, bàn biện pháp phối hợp để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

-  Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra định kỳ đối với giáo viên, Tổng phụ trách Đội trong việc xây dựng công tác chủ nhiệm, công tác ngoại khóa; thông qua các buổi giao ban định kỳ, họp Hội đồng sư phạm để nắm tình hình và có biện pháp khắc phục kịp thời. Phát động sâu rộng trong học sinh ý thức ngăn ngừa và phòng tránh xâm hại tình dục trong trường, lớp bằng những việc làm cụ thể.

- Bảo vệ cần tăng cường giám sát để ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại, đặc biệt là thời gian đầu giờ, ra chơi và cuối giờ học.

- Triển khai cuộc vận động “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” một cách sâu rộng và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện trang trí trường, lớp và cảnh quan trường học bằng cây xanh. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa với các hình thức phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia tích cực để hướng các em tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích, có tính giáo dục từ đó giúp các em xa lánh các trò chơi điện tử, game online hay các tệ nạn khác góp phần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trong nhà trường.

- Phối hợp tốt với các lực lượng xã hội, Hội Cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục.

2. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm trước hết phải là những người gương mẫu, có tác phong đạo đức, có hành vi ứng xử văn hoá trong cuộc sống và thể hiện trong quá trình giảng dạy để học sinh noi theo.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở tích hợp các Kỹ năng sống cho học sinh.

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục ý thức và rèn luyện hành vi đạo đức cho các em thông qua các bài dạy đạo đức gắn với thực tế cuộc sống xung quanh các em, hay các môn học khác có tích hợp, lồng ghép về giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em nhất là việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các bài dạy.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Phải kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của từng học sinh, gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ những khó khăn của các em, chỉ ra cho các em biết được cái xấu và nói không với cái xấu. Thương yêu và tôn trọng học sinh, đối xử bình đẳng với các em. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh "cá biệt", học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tạo cho các em có niềm tin vào bản thân, thầy cô, bạn bè.

- Tạo điều kiện để các em được bày tỏ ý kiến, hướng dẫn các em biết cách quan tâm, chia sẻ với thầy cô, cha mẹ và bạn bè qua hộp thư “Điều em muốn nói” của nhà trường.

- Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để việc giáo dục các em đạt hiệu quả, nhắc nhở phụ huynh không cho các em chơi những trò chơi cũng như xem phim ảnh có tính bạo lực.

3. Đối với Đoàn đội:

- Tổng phụ trách đội cần phải có những nội dung sinh hoạt sinh động, phù hợp với tâm sinh lí giúp các em yêu thích các hoạt động ngoại khoá, gần gũi và sẵn sàng tư vấn tâm lí, giải toả những vướng mắc trong cuộc sống cũng như trong học tập của các em.

- Tăng cường công tác phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện Đội viên theo 5 Điều Bác Hồ dạy.

- Tiếp tục tổ chức sân chơi lành mạnh, tổ chức các buổi hội thao, văn nghệ, vẽ giúp các em có điều kiện phát triển những năng khiếu đặc biệt.

4. Đối với  cha mẹ học sinh:

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em tại nhà.

- Tiếp tục tích cực tham dự các buổi họp CMHS do trường tổ chức để nắm tình hình học tập của con em. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp để cùng giáo dục con em.

- Luôn động viên cho con em đến trường học tập. Có biện pháp khen thưởng và trách phạt con em thật phù hợp để kịp thời động viên phát huy mặt tốt, mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém.

  5. Đối với học sinh:

- Thường xuyên theo dõi giáo dục học sinh thực hiện tốt Nội quy nhà trường

- Tiếp tục tạo điều kiện cho các em có cơ hội và thời gian sinh hoạt vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường vừa tạo điều kiện cho các em hòa nhập với các bạn vừa phát huy những năng khiếu của các em. Qua đó rèn cho các em các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh; giúp các em hiểu, biết quan tâm đến mọi người, biết bao dung, độ lượng với mọi người hơn.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kính mong các bậc phụ huynh quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (B/cáo);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip