Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 12 : 7
Năm 2022 : 262.219
BÀI TUYÊN TRUYỀNVỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH,  ĐUỐI NƯỚC
PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠNLIÊN ĐỘI THCS PHÚ NHUẬNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT
 13/04/22  Giáo dục giới tính  42
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
 13/04/22  Tuyên truyền covid 19  38
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG,CHỐNG DỊCH COVID-19
 13/04/22  Giáo dục ATGT  37
Bài tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh THCS
 13/04/22  Giáo dục giới tính  35
Tuyên truyền phòng tránh xâm hại thân thể trẻ em.
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EMGiai đoạn 2021-2030
Video Clip